Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Sơn An, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • Lê Thị Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung học sư phạm Mầm Non
 • Võ Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Sư Phạm Mầm Non
 • Lê Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Sư Phạm Mầm Non
 • Phan Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm Non
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên,tổ phó tổ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Sư Phạm Mầm Non
  • Email:
   nguyenhuong0982111640@gmail.com
 • Lê Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Y
 • Hà Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung học sư phạm Mầm Non
 • Lê Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên,Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học kinh tế
 • Lê Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung học sư phạm Mầm Non
 • Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ trưởng tổ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm Non
  • Email:
   nguyennthinhung10111973@gmail.com
 • Hà Thị Nhật Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973045988
  • Email:
   nhatle0771@gmail.com